Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. De vragen zijn onderverdeeld in 3 categorieën. Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan onze helpdesk, wij helpen u graag verder!

 

Nieuwe versie 3.9 (build 885) met nieuwe functionaliteit:

Lees hier hoe u naar de laatste versie kunt updaten.

De Backup Software bevat vele mogelijkheden. Hieronder staat in een korte opsomming beschreven wat de mogelijkheden zijn:

 • backup maken van bestanden middels een volledige of incrementele backup;
 • backup maken van geopende bestanden op Windows middels VSS;
 • bestanden in de backup vasthouden, ook al zijn deze van de computer verwijderd (standaard 90 dagen);
 • meerdere versies van een bestand vasthouden, zodat bij wijziging van een bestand ook een vorige versie kan worden teruggehaald (standaard 7 versies);
 • bestanden op meerdere computers synchroon houden;
 • gegevens versleuteld naar de Frits backup servers versturen;
 • bestanden bovenop de standaard versleuteling met een eigen sleutel versleuteld versturen en opslaan voor meer veiligheid;
 • bestanden kunnen met de backup client software lokaal van een versleuteling worden voorzien / ontdaan;
 • een (verkort)backuprapport na afloop van een geautomatiseerde backup ontvangen of alleen bij een opgetreden fout;
 • meerdere profielen maken die hun eigen set van bestanden bevat en ieder op een apart tijdstip uitgevoerd kan worden;
 • maken van een backup van meerdere werkstations/laptops/servers;
 • een profiel op ieder gewenst moment van de dag automatisch laten uitvoeren;
 • een uitgebreid verschillenrapport uitvoeren die de verschillen tussen de backup server en de client weergeeft;
 • met de client software enkel bestand of het gehele profiel uit de backup herstellen;
 • met de client software de beschikbare versies op de backup server van een bestand bekijken en herstellen;
 • met de webbrowser bestanden online inzien en eventueel meerdere tegelijk als ZIP bestand downloaden;
 • gebruik van de backup client software vanaf de command line;
 • ondersteuning van meerdere talen in de backup client software.

SysteemEisen

1. Backup client

Voor de Backup Client dient u te beschikken over een werkstation of server met daarop één van de volgende besturingssystemen:

 • Microsoft Windows (NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 8.1, 10 en Windows 2008, 2011, 2012 of hoger);
 • Linux (ook een NAS);
 • Mac OS X;
 • UNIX;
 • BSD.

2. Webbrowser

U kunt de bestanden waarvan de backup client software een backup heeft gemaakt bekijken en herstellen / downloaden naar uw eigen computer, naast het gebruik van de backup client software, door middel van een webbrowser. De volgende browsers worden ondersteund:

 • Microsoft Internet Explorer;
 • Mozilla Firefox;
 • Apple Safari;
 • Google Chrome.

3. Mobiele apparatuur

U kunt de bestanden waarvan de backup client software een backup heeft gemaakt downloaden op een mobiel apparaat of laten emailen naar een gewenste emailadres door gebruik te maken van de webbrowser op een mobiel apparaat. De volgende mobiele apparaten worden ondersteund:

 • iPhone;
 • iPad;
 • iPod;
 • Android telefoons en tablets;
 • Windows Mobile telefoons;
 • Blackberry telefoons en tablets;

Een profiel is een logische groepering van bestanden waarvan de gebruiker een backup wil maken. Elk profiel kan een ongelimiteerde hoeveelheid bestanden bevatten. Wanneer de software voor het eerst gebruikt wordt, maakt hij automatisch een profiel aan die dezelfde naam heeft als de naam van de computer.

Meerdere versies van een bestand kunnen op de server worden aangemaakt. Overweeg het volgende scenario:

 • Een gebruiker maakt een nieuw document aan en maakt hiervan een backup;
 • Later maakt hij of zij wijzigingen aan het document en maakt een backup van het aangepaste document;
 • De server zal beide versies van het document vasthouden. De laatste versie van het bestand is volledig opgeslagen op de server en alleen oudere versies hebben slechts de wijzigingen ten opzichte van de laatste versie. Als een gebruiker besluit om een oudere versie terug te halen, dan zal de server deze ter plekke samenstellen.

Voordelen van versiebeheer:

 • Gebruikers kunnen een vorige versie van een bestand terug halen;
 • Vorige versies van een bestand zijn in een speciaal formaat op de server opgeslagen wat voldoende informatie bevat om het bestand ter plekke samen te stellen, hierbij wordt veel diskruimte op de server bespaard.

Stappen om versiebeheer te gebruiken

Versiebeheer kan worden in- en uitgeschakeld op gebruikersniveau. Wanneer een nieuwe gebruiker word aangemaakt moet de administrator besluiten hoeveel versies van een bestand maximaal worden bewaard. Er vanuit gaande dat een backup iedere nacht loopt zal de waarde 7 betekenen dat er 7 versies van een bestand worden bewaard, elke zal een dag aan data representeren.

Aan de client kant kan versiebeheer verder worden gespecificeerd op profiel niveau - dit houd in dat per profiel kan worden aangegeven of versiebeeer moet worden ingeschakeld. Dit stelt gebruikers in staat om voor bepaalde bestanden versiebeheer in te schakelen en voor anderen niet.

Volg onderstaande stappen om versiebeheer op de client aan te zetten:

 • Start de client software;
 • Selecteer een gewenst profiel;
 • Klik op de tab Geavanceerd;
 • Vink Versie-beheer aan;
 • Bewaar het profiel.

De onderstaande tabel beschrijft wat iedere backup type betekend:

 • Delta Backup

Dit is de standaard en maakt gebruik van rsync algoritmes om de verschillen tussen bestanden te bepalen en stuurt de blokken die niet overeenkomen over het internet naar de Backup server.

 • Eenvoudige kopie

Door gebruik te maken van deze optie zal rsync worden uitgeschakeld en word de client geforceerd om het hele bestand over te zenden, hiermee zal het proces van bepalen van blokovereenkomsten worden overgeslagen. Deze optie is niet aanbevolen, omdat het ALTIJD alle bestanden in zijn geheel over het internet zal sturen.

 • Slimme Backup

In dit geval zal de backup client wisselen tussen Delta en Eenvoudige backup afhankelijk van de bestandsgrootte en netwerk. Bijvoorbeeld: als er een 1 GB groot bestand is op de server en een 10 MB groot bestand op de client computer is het veel sneller om de hele 10 MB over te sturen in plaats van de blokken te vergelijken van het 1 GB bestand.

BELANGRIJK: Slimme Backup zal worden geschakeld naar Delta Backup indien:

   • de Backup richting Twee-weg synchronisatie of Server naar client is;
   • Versie beheer aan staat.
Bestandsnamen in de backup client software verschijnen in verschillende kleuren geven hun backup status. Navigeer naar de gewenste map om de inhoud weer te geven en de backup client software toont de bestanden in verschillende kleuren. De volgende tabel beschrijft de betekenis van elke kleur.
 • Zwart - Bestanden welke op de client en de server overeenkomen met elkaar. Als, om welke reden dan ook, de backup client software niet in staat is om verbinding te maken met de server worden bestandsnamen weergegeven in zwart.
 • Rood - Bestand is aangepast op de client. Een backup is nodig om het te synchroniseren met de server.
 • Blauw - Nieuw bestand op de client welke niet bestaat op de server.
 • Groen - Dit betekent dat het bestand is verwijderd van de client. Het bestand kan worden hersteld of worden gedownload van de server.

 

Daarnaast kan het voorkomen dat de backup client software onvoldoende rechten op een bestand heeft om er een backup van te maken. Indien dit het geval is, dan zullen de bestanden doorgestreept in de backup client software worden getoond. De gebruiker waarmee de software is gestart moet voldoende rechten hebben. Pas indien nodig de rechten op de bestanden aan, zodat er een goede backup van kan worden gemaakt.

Traditioneel worden bestanden van de computer waar de Backup client op draait gekopieerd naar de Backup server. U kunt selecteren hoe bestanden worden gekopieerd door gebruik te maken van de Richting optie in de Backup client:

 • Client naar Server

Dit is de standaard instelling. Wanneer een backup start zal van nieuwe bestanden op de client computer een backup worden gemaakt naar de Backup server. Er zullen geen bestanden worden gekopieerd van de server naar de client computer.

Als de Verwijder bestanden optie is aangevinkt, dan zullen bestanden die op de client computer zijn verwijderd ook op de server worden verwijderd, tenzij de retentie periode voor verwijderde bestanden groter is dan 0 (bij Frits is het standaard 90 dagen).

 • Twee-weg synchronisatie

Nieuwe bestanden worden in beide richtingen gekopieerd - hiermee wordt bedoeld dat indien een nieuwe versie van een bestand op de server staat deze zal worden gekopieerd (of hersteld) naar de client computer. Hiermee kunt u meerdere computers synchroon houden met elkaar. Vergelijkbaar zal een nieuw bestand op de client computer worden gekopieerd (een backup van worden gemaakt) naar de Backup server.

De Verwijder bestanden optie heeft geen effect. Bestanden worden nooit verwijderd.

 • Server naar Client

Bestanden op de Backup server worden gekopieerd naar de client computer indien ze verschillen. Dit is vergelijkbaar met de herstel van bestanden operatie met een verschil: indien de Verwijder Bestanden optie is aangevinkt, dan zullen lokale bestanden op de client computer worden verwijderd indien ze niet op de Backup server bestaan.

Wanneer deze optie is aangevinkt zullen bestanden op de Backup server dezelfde tijdzone gebruiken als de tijdzone die op de client computer in gebruik is. Wanneer deze optie NIET is aangevinkt zullen bestanden op de Backup server worden opgeslagen in de GMT tijdzone. De Backup software is ontworpen om over verschillende tijdzones heen te werken.

BELANGRIJK: Gebruik deze optie NIET indien:

 • u client computers in verschillende tijdzones heeft EN
 • deze gebruik maken van twee-weg synchronisatie om bestanden te synchroniseren.

Overweeg om bestanden te initialiseren wanneer u deze optie veranderd, dit zorgt ervoor dat de LMD op de server correct is. Klik Initialiseer bestanden in het menu Extra om dit proces in de Backup client te starten.

Zodra een backup opdracht is voltooid kan de Backup client een email versturen naar de gebruiker met daarin een lijst van bestanden die zijn gewijzigd. Deze email word alleen verzonden indien een backup is gestart vanaf de console of door een automatische planning. Er zal geen email worden verzonden wanneer een backup manueel is gestart.

Standaard worden email gegenereerd ongeacht de resultaten - zelfs als er geen fouten zijn. Alhoewel veel gebruikers graag emails ontvangen ongeacht de status zullen sommigen prefereren dat ze deze alleen bij fouten ontvangen.

Met beheer op afstand communiceert de Backup Client software met de backup server. Hierdoor kan het Frits Support Team u beter ondersteunen. Wij kunnen met deze optie nooit uw computer overnemen, noch bestanden van uw computer afhalen.

Het support team kan hiermee alleen de instellingen bekijken die u in uw profiel heeft aangebracht, is het in staat om in geval van ondersteuning de logbestanden eenvoudig op te halen en kan het in een uitzonderlijk geval zelfs een backup starten vanaf de client.

Dit is gemaakt om eenvoudig hulp te kunnen bieden in geval van problemen of vragen aan de kant van de gebruiker. Hierdoor hoeft het Support Team minder lastige en technisch gerelateerde vragen aan de gebruiker te stellen, omdat wij onze informatie eenvoudig kunnen opvragen.

Deze optie werkt alleen met de Backup Client Software versie 3.3 (build 682) of hoger op Windows. Wij raden u aan om deze optie niet uit te schakelen.

De Backup client vergelijkt mappen op de lokale computer met de corresponderende mappen op de Backup server om vast te stellen of van bestanden een backup moet worden gemaakt. Dit is het standdard gedrag en zal voor iedere map op de client computer worden gedaan.

Wanneer de cache map optie is ingeschakeld zal de Backup client een lokel cachebestand maken welke deze lijst voor vergelijking bevat. Deze gecachte gegevens is opgeslagen in een sub-map FolderCache genoemd in de Data map.

Zoals met iedere optie, zijn er ook hier voor- en nadelen:

Voordelen

Snelheid - door gebruik te maken van lokale map cache zal de totale tijd om een backup te maken verminderen. De hoeveel verminderde tijd is proportioneel aan het aantal mappen op de client computer - daardoor zal een significante vermindering van tijd worden gerealiseerd voor opdrachten die uit duizenden mappen bestaan. Indien de client computer niet veel mappen bevat, dan zal de snelheid niet significant beter zijn.

Nadelen

Indien bestanden op de Bacup server zijn aangepast door gebruik te maken van een willekeurig kanaal, dan zal de client computer hier niets van weten en daardoor er geen backup van maken. Bijvoorbeeld: de laatst aangepaste datum van een bestand op de client computer is 01 Januari 2010. Als hetzelfde bestand op de een of andere manier op de Backup server is aangepast op 15 Januari 2010, de client computer zal niets van deze wijziging af weten.

BELANGRIJK: Lokale cache zal niet worden gebruikt wanneer:

 • Encryptie in gebruik is;
 • de backup richting Twee-weg synchronisatie of Server naar client is.

De backup client software ondersteund de volgende talen:

 • Nederlands
 • Frans
 • Duits
 • Italiaans
 • Noors
 • Portugees
 • Spaans
 • Vereenvoudigd Chinees
 • Traditioneel Chinees

Als de standaard taalinstelling van uw computer is ingesteld in één van bovengenoemde talen, dan zal de software automatisch naar die taal omgeschakeld worden. Indien er een taal is ingesteld, die niet door de software wordt ondersteund, wordt het Engels als standaardtaal ingesteld.

Gebruikers kunnen een versleutelde backup maken van de bestanden op de server. Wanneer bestanden zijn versleuteld, kunnen deze door niemand worden geopend en/of worden ingekeken, tenzij iemand het wachtwoord heeft waarmee de bestanden versleuteld zijn.

Het is belangrijk dat u dit hele artikel leest, voordat u deze functie gebruikt!

Het versleutelen van bestanden heeft zijn voor- en nadelen. Het voordeel ligt voor de hand: niet-geautoriseerde gebruikers kunnen dan geen toegang krijgen tot de versleutelde bestanden.

Hieronder staan een paar nadelen bij het gebruik van deze functie:

Snelheid - Wanneer bestanden worden versleuteld, zal een backup langzamer zijn. Elk bestand waarvan een backup moet worden gemaakt zal worden versleuteld op de client en zal dan naar de server worden verzonden. Deze tijdsvertraging is vooral merkbaar bij grote bestanden. Het versleutelen van een 1GB bestand bijvoorbeeld zal ongeveer 3 minuten duren.

Verloren wachtwoord - Het is NIET mogelijk om een bestand van de backup terug te halen, als u het wachtwoord heeft verloren. Bij dit type versleuteling kan het jaren duren voor een computer om het wachtwoord te raden.

Complete backup - Elk bestand van de lokale computer zal opnieuw worden gekopieerd als het wachtwoord wordt veranderd of wanneer er zal worden gewisseld van versleuteling naar ontsleuteling en andersom.

Herstellen - De client software is in staat om bestanden te herstellen zonder extra stappen te nemen. Indien de browser zal worden gebruikt om een bestand te downloaden, dan moet de versleuteling handmatig ongedaan gemaakt worden door middel van de client software.

Hoe versleuteling te gebruiken
Om versleuteling te gebruiken kunt u op het versleutel tabblad klikken, versleuteling aanvinken en een wachtwoord opgeven. Het wachtwoord mag niet langer dan 16 tekens zijn.

Versleutel tool client Software
Voor het gebruikersgemak heeft de client software een tool dat kan worden gebruikt om bestanden te versleutelen of te ontsleutelen. Klik Versleutelen / ontsleutelen bestanden vanuit het menu extra. Het versleutelen / ontsleutelen scherm wordt dan geopend.

Dit scherm kan worden gebruikt om een enkel bestand of een map te versleutelen of te ontsleutelen.

BELANGRIJK: Dit hulpmiddel verandert niet de naam van het bestand wanneer het is versleuteld of ontsleuteld.

Bij het gebruik van de backup client software op andere platformen dan Windows, kan het handig zijn om de command line interface te gebruiken om uw backup te starten in plaats van gebruik te maken van de GUI interface. Als u verbinding maakt met een Linux / UNIX-machine op afstand met behulp van SSH, kunt u niet kiezen voor gebruik van een GUI-client. In dergelijke gevallen is er geen andere keuze dan de command line interface te gebruiken. Overigens kan dit ook met Windows.

In dit artikel zal worden beschreven hoe dit gedaan kan worden.

Randvoorwaarden

 • De Java run-time moet zijn geïnstalleerd op de computer. Deze kan worden gedownload op de website van Java http://java.com;
 • Java moet in uw computerpad zijn opgenomen of er kan gebruik worden gemaakt van het absolute pad naar Java run-time.

Gebruik Commando regel

java -jar SyncrifyClient.jar -console [OtherOptions] [SourceFile/Folder] [TargetURL]

De meeste opties zijn in een naam-waarde formaat, behalve voor de stand-alone parameters. De parameter naam begint met een minteken (-), gevolgd door zijn naam, een spatie en vervolgens de waarde ervan. Bijvoorbeeld: -pr ProfielEen

 • -console
  • Deze optie start de backup client software in de console mode. Als deze optie ontbreekt, dan zal elke andere optie worden genegeerd en zal de software worden uitgevoerd in de standaard GUI-modus
 • -u
  • De gebruikersnaam van de gebruiker, waarmee de gebruiker zich identificeert met het account op de server.
 • -p
  • Het wachtwoord dat bij het gebruikersaccount hoort.
 • -pr
  • De naam van het profiel waarvan een backup moet worden gemaakt.
 • -sp
  • Serverpad. Dit komt overeen met een naam van de map op de server die wordt gebruikt voor het opslaan van bestanden onder het profiel. Gebruik dezelfde waarde voor deze parameter bij het opnieuw uitvoeren van dezelfde backup. Dit kan een een-woord waarde zonder spaties zijn en moet tekens bevatten die voor een directorynaam geldig zijn.
 • -enableVersioning
  • Dit is een stand-alone parameter. Hiermee zal versiebeheer worden ingeschakeld.
 • -twoway
  • Dit is een stand-alone parameter. Hiermee zal tweeweg synchronisatie worden ingeschakeld.
 • -saveProfile
  • Dit is een stand-alone parameter. Dit is een eenvoudige manier om een profielbestand te maken zonder een echte backup op te starten. Het profielbestand zal worden gemaakt in de ~/.syncrify map.
 • -nocompression
  • Dit is een stand-alone parameter. Indien deze parameter aanwezig is, zal de backup client software geen compressie gebruiken voor het overdragen van bestanden.
 • -v
  • Dit is een stand-alone parameter. Indien deze parameter aanwezig is, zullen logberichten op de console verschijnen.

Voorbeeld 1
java -jar SyncrifyClient.jar -console -v -u 6548293 -p geheim -pr eersteProfiel -sp t2 -nocompression /user/home/kees/Desktop https://backup.frits-it.nl

In bovenstaand voorbeeld zullen bestanden in /user/home/kees/Desktop worden opgeslagen op de server, die op backup.frits-it.nl draait en er zal gebruik worden gemaakt van het HTTPS-protocol op de standaardpoort. De bestanden worden niet gecomprimeerd.

Voorbeeld 2
Gebruik het volgende voorbeeld om een backup op basis van een vooraf gemaakt profielbestand uit te voeren.

java -jar SyncrifyClient.jar -console mijnProfiel.syncrify

Het bovenstaande voorbeeld gaat ervan uit dat een profiel, die met behulp van de GUI interface al eerder is aangemaakt, met de naam mijnProfiel aanwezig is en dat dit door middel van de command line moet worden uitgevoerd. Het is belangrijk om het gebruik van de -console parameter in gedachten te houden. Wanneer deze parameter ontbreekt, zal de software een GUI venster met een statusbalk weergeven.

-console parameter is erg handig wanneer u niet over een GUI interface beschikt. Dit is vaak het geval op Linux en Unix machines.

Als er een groot bestand wordt overgezonden, krijgen gebruikers vaak de indruk dat de software is vastgelopen en niets meer doet. Dit is niet correct. Om er zeker van te zijn dat het software proces werkt, kan Taakbeheer in Windows of een topprogramma op Linux de activiteiten monitoren.

Het volgende kan worden gecontroleerd:

 • CPU gebruik
 • Disk I/O - zowel lezen als schrijven
 • Netwerk gebruik

Wat duurt er zo lang?
De software gebruikt rsync algoritmes om vast te stellen welk gedeelte van het bestand is gewijzigd en verstuurd alleen die bytes naar de backup server. Dit wordt gedaan om netwerkverkeer te besparen ten koste van lokale disk en CPU gebruik. De software kan op ieder moment een van de volgende taken uitvoeren:

 • berekenen van de handtekeninggegevens van het lokale bestand - I/O en CPU is in gebruik
 • versturen van gegevens - netwerk is in gebruik
 • wachten tot de server antwoordt - rust

Wanneer er een backup wordt gemaakt van een 20GB bestand, duurt het een lange tijd om de sequentiële leesactie op het bestand uit te voeren.

Veel applicaties die draaien op het Microsoft Windows besturingssysteem, kunnen ervoor kiezen om hun gegevensbestanden te vergrendelen. Dit veroorzaakt vaak problemen wanneer andere toepassingen, zoals de backup client software, deze bestanden willen lezen om er een backup van te maken.

Volume Shadow Copy of VSS is een technologie in Microsoft Windows. Deze technologie maakt het mogelijk dat bij een manuele of een automatische backup een momentopname van gegevens, op een bepaald volume, op een bepaald moment tijdens reguliere intervallen gemaakt kan worden. Dit kan zelfs als er een vergrendeling op zit.

Vereisten voor het gebruik van VSS

 • Deze functie werkt alleen op Microsoft Windows XP, 2003, Vista, Windows 7 of 2008. VSS is niet beschikbaar op Windows 2000;
 • VSS is automatisch ingeschakeld wanneer een vinkje is gezet in de checkbox Backup gelockte bestanden op het tabblad Geavanceerd;
 • Afhankelijk van uw Windowsversie moet u de juiste 32-bits of 64-bits versie van de backup client software gebruiken om VSS succesvol te gebruiken. Deze kunt u op de website downloaden. VSS werkt niet met Windows WOW (Windows on Windows);
 • VSS vraagt om de volgende diensten te draaien op Windows (de backup client software zal proberen om deze diensten te starten als ze niet actief zijn, op voorwaarde dat de gebruiker voldoende privileges heeft):
  • COM + System Application;
  • Distributed Transaction Coordinator.

Gebruikersrechten
Het gebruik van VSS wordt in Windows beschouwd als een bevoorrechte taak, die toebehoord aan gebruikers die behoren tot de groep Administrators. Zorg er dus voor dat u een gebruikersaccount hebt met voldoende privileges.
Er zijn geen extra stappen nodig als de backup client software draait op Windows XP of Windows 2003.

Er zijn wel extra stappen nodig als u de backup client software draait op Windows 7, Vista of 2008. Deze stappen voldoen aan de beperkingen opgelegd door UAC (User Access Control), die grenzen stelt om software te draaien onder standaard privileges, totdat een beheerder een toename autoriseert of eenmalige verhoging van rechten geeft.

Backups worden meestal uitgevoerd op de achtergrond, zonder enige menselijke interactie. Daarom is het niet praktisch voor iemand om op Ja te moeten klikken op de door het besturingssysteem weergegeven UAC-prompt. U kunt het volgende doen:

1. UAC uitschakelen.

OF

2. Voer de backup taak als NT AUTHORITY\SYSTEM, in plaats van als gewone gebruiker. Als een backup taak wordt uitgevoerd met behulp van NT AUTHORITY\SYSTEM, zal UAC de gebruiker niet vragen om extra privileges.

Twee-weg synchronisatie gebruiken met VSS
VSS zorgt voor een alleen-lezen kopie van de vergrendelde bestanden. Daarom zal de backup client software niet in staat zijn om een nieuwere kopie op te halen van de server als het bestand op de client is vergrendeld. In dergelijke gevallen ziet u een fout in het logbestand en zal de backup client software het bestand overslaan.

Nadelen van het gebruik van VSS
De tijd om een backup te maken neemt significant toe bij gebruik van VSS. Dit snelheidsverschil is vooral merkbaar bij grote bestanden. De backup client software moet de MD5-handtekening van elk bestand berekenen tijdens de backup. Om het matchingsproces te versnellen zijn deze handtekeningen voor bestanden, die groter zijn dan 10 MB aanwezig in een cache. Deze cache wordt echter niet gebruikt bij het gebruik van VSS. Hierdoor kan het matchingsproces dus aanzienlijk worden vertraagd.

Daarom adviseren wij u deze functie alleen te gebruiken als u er zeker van bent dat u van geopende en vergrendelde bestanden een backup wilt maken. Het is bovendien goed om te overwegen om door het gebruik van profielen, bestanden die zijn vergrendeld te scheiden van bestanden die geopend kunnen worden en niet zijn vergrendeld.

Om gebruik te maken van uw account moet u eerst inloggen