Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. De vragen zijn onderverdeeld in 3 categorieën. Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan onze helpdesk, wij helpen u graag verder!

 

U kunt uw Online Backup account ook gebruiken als online harde schijf. Door een apart programma genaamd 'FritsDrive' te installeren zal een map in uw gebruikersprofiel automatisch worden gesynchroniseerd met uw account. Op deze manier hoeft u niet een backup te starten. Op het moment dat een bestand toevoegd, aanpast of verwijderd in de geselecteerde map, zal deze direct met uw online harde schijf worden gesynchroniseerd. Deze functionaliteit is te vergelijken met:

 • Google Drive
 • Microsoft OneDrive
 • DropBox
 • e.a.

Download de 'FritsDrive' software middels een van onderstaande links:

Bekijk hier het Windows installatie en configuratie filmpje:

Nadat de software is geïnstalleerd zal deze automatisch worden gestart als Windows wordt gestart. U kunt dit zien dat de software actief is aan een icoon in het Windows Systeemvak (rechtsonder naast de Windows klok). Eenmalig moet u de software configureren. Volg daarvoor de volgende stappen:

 1. Klik met de rechter muisknop op de 'FritsDrive' icoon en selecteer 'Configureren'
 2. Vul de volgende gegevens in:
 3. Klik op Test om de verbinding te controleren
 4. Nu zal bij Map automatisch de map <Locatie van uw gebruikersprofiel>\FritsDrive worden ingevuld, bv. 'C:\Users\Robbert\FritsDrive'
 5. Klik op Ok

 

FritsDrive map makkelijk toegankelijk maken:

Op deze manier kunt u via Windows Verkenner altijd snel bij uw Online Harde Schijf van Frits (FritsDrive). In bovenstaande instructievideo is onderstaande ook in beeld gebracht (tegen het einde van het filmpje).

In Windows 10:
Navigeer naar de nieuwe map, bv. 'C:\Users\Robbert\FritsDrive', klik er met de rechter muisknop op en selecteer 'Aan Snelle toegang vastmaken'. Op deze manier kunt u via Windows Verkenner altijd snel bij uw Online Harde Schijf van Frits (FritsDrive).

In Windows 7 & 8:
Navigeer naar de nieuwe map, bv. 'C:\Users\Robbert\FritsDrive', klik met de rechter muisknop op Favorieten (linkerpaneel) en selecteer 'Huidige locatie aan Favorieten toevoegen'.

Wanneer de backup handmatig of automatisch wordt gestart, gaat de computer de volgende taken uitvoeren:

 1. Op de harde schijf wordt gezocht naar bestanden waarvan een backup moet worden gemaakt;
 2. Standaard bestandstechnologie wordt toegepast om dubbele bestanden te elimineren;
 3. Per bestand wordt op blok-niveau bekeken welke delen van het bestand gewijzigd zijn;
 4. Slimme compressie algoritmes worden toegepast om verdere verkleining van de te verzenden gegevens te verkleinen. Als compressie de grootte van het bestand niet significant verkleint, dan zal deze stap worden overgeslagen om de processor te ontlasten. Dit is belangrijk voor bestanden die al gecomprimeerd zijn, zoals MP3 of JPG.
 5. Gebruik makend van de industriestandaard SSL worden de gegevens versleuteld verstuurd door middel van HTTPS.

De volgende stappen demonstreren hoe bestanden, die recentelijk zijn hersteld na een calamiteit, met de client software van de server naar een werkstation kunnen worden overgezet.

Aannames

 • de oorspronkelijke profielnaam is WerkStation001;
 • de naam van de nieuwe computer is NieuwWerkStation.

Stappen

 1. Specificeer de Externe Server URL en uw login e-mailadres en wachtwoord.
 2. Wanneer u de client software voor het eerst opstart op de nieuwe computer, dan zal er automatisch een standaardprofiel worden aangemaakt genaamd NieuwWerkStation. Dit gebeurt omdat de client software een profiel aanmaakt op basis van de naam van de computer. Maak een profiel aan en noem die WerkStation001.
 3. Er kan een waarschuwing worden gegeven dat het profiel al bestaat. Dit is geen probleem. Klik op Ja om door te gaan.
 4. Klik vervolgens op de Herstel knop of klik op de rechter muisknop aan de linkerkant om een popup menu te tonen en selecteer Herstel ALLE bestanden.
 5. U zult een waarschuwing krijgen dat alle lokale bestanden zullen worden vervangen door de versie op de server. Klik op Ja.

De software zal eerst de profielinformatie van de server downloaden en vervolgens de bestanden.

Er kunnen van een bestand meerdere versies worden opgeslagen op de server. Het is goed om het volgende scenario te overwegen:

 • een gebruiker maakt een nieuw document en maakt hiervan een backup op de backup server;
 • later brengt hij wijzigingen aan in dit document en maakt een backup van de gewijzigde versie van hetzelfde bestand;
 • de backup server zorgt ervoor dat beide versies van het bestand worden opgeslagen. De laatste versie is op de server volledig opgeslagen. De oudere versies slaan alleen de verschillen met de laatste versie van het bestand op. Als een gebruiker besluit om een oudere versie te herstellen, dan zal de backup server het bestand ter plekke opnieuw opbouwen.

Herstellen van een vorige versie
Een vorige versie van een bestand kan alleen worden hersteld met behulp van de backup client software. Het is niet mogelijk om hiervoor met de webbrowser op de backup website in te loggen en een vorige versie van het bestand te herstellen.

De volgende stappen laten zien hoe u een vorige versie kan herstellen:

 1. Start de backup client software;
 2. Navigeer naar het bestand dat u wilt herstellen. Als het gewenste bestand niet meer bestaat op de client, maak dan een dummy-bestand aan met dezelfde naam, markeer het gewenste bestand, klik er met de rechter muisknop op en kies Vorige versies herstellen uit het pop-up menu;
 3. Er zal een scherm worden getoond dat eerdere backup versies laat zien en de gebruikers in staat stelt om een vorige versie van het gewenste bestand te herstellen. Dit scherm toont de vorige versies van het geselecteerde bestand in een raster met daarin de volgende kolommen:
  • Versie - Versienummer van het bestand. Versienummers worden opgehoogd wanneer er een backup wordt gemaakt van een nieuwe versie. Er worden maximaal 7 versies voor elk bestand opgeslagen (afhankelijk van de instellingen van het gebruikersprofiel). Dit zijn 7 bestanden met de verschillen voor de oudere versies en de meest recente versie. In dit geval zullen er dus maximaal 8 bestanden op de server aanwezig zijn. Als er van meer nieuwe versies een backup wordt gemaakt, zullen de oudste versies worden verwijderd van de server;
  • Laatst gewijzigd - Datum en tijdstip waarop het bestand voor het laatst is gewijzigd;
  • Bestandsgrootte - Originele grootte van het bestand voor de gegeven versie.
 4. Om een willekeurige versie te herstellen selecteert u de gewenste rij in het raster en klikt u vervolgens op de knop Herstellen. Bestandsnamen voor de oudere versies worden automatisch gegenereerd door de backup client software en het gedownloade bestand wordt opgeslagen in dezelfde map waar het originele bestand zich bevindt.

Het kan voorkomen dat bestanden moeten worden hersteld naar een andere computer dan waarop de backup is gemaakt. De volgende stappen laten zien hoe u dit kunt bewerkstelligen.

Aannames

 • de bestanden van Computer1 werden gebruikt om een backup van te maken naar de backup server;
 • de naam van het profiel op Computer1 is Profiel1;
 • de bestanden moeten worden hersteld naar Computer2;
 • twee mappen zijn meegenomen in de backup: c:\temp en c:\data\temp.

Doel
Het doel is het herstellen van de twee mappen met bestanden naar Computer2, waarvan een backup werd gemaakt op Computer1. Om met dit voorbeeld nog beter de mogelijkheden van de software te illustreren, zal de inhoud van c:\data\temp van Computer1 worden hersteld naar f:\data\temp op Computer2. Onderstaande toont een tabel met de werkelijke paden op beide computers.

                  Folder 1     Folder2
Machine 1   c:\temp     c:\data\temp
Machine 2   c:\temp     f:\data\temp

c:\temp en c:data\temp zijn zogenaamde toplevel mappen (omdat deze het hoogste node niveau in de backup client software zijn).

Methode 1
De eenvoudigste manier om een of meerdere bestanden te herstellen naar een computer is om door middel van een webbrowser een verbinding met de backup server te maken en de bestanden die nodig zijn te downloaden. Voor het downloaden van een bestand kunt u op de rechter muisknop klikken of er gewoon op dubbelklikken.

Deze methode is echter niet erg handig als u veel bestanden wilt herstellen. In dat geval is methode twee wellicht slimmer.

Methode 2

 • installeer eerst de backup client software op Computer2;
 • zorg ervoor dat u verbinding kunt maken met de backup server vanaf deze computer;
 • maak een nieuw profiel aan met de naam Profiel1, die identiek is aan de waarde op Computer1 (profielnamen zijn hoofdlettergevoelig);
 • wanneer u een profiel maakt dat op de server al bestaat, zal er een waarschuwing worden getoond met de mededeling dat op de server al een profiel met deze naam bestaat. Omdat we nu bezig zijn met het herstellen van bestanden kan deze waarschuwing worden genegeerd en kan de vraag met Ja worden beantwoord;
 • Wanneer voor het eerst een nieuw profiel wordt aangemaakt, worden er nog geen bestanden weergegeven aan de linkerkant. Als de mappen nog niet bestaan, dan moeten deze met de hand worden gemaakt op Computer2:
  • c:\temp
  • f:\data\temp
 • Zodra deze mappen zijn aangemaakt moeten ze worden toegevoegd aan het profiel;
 • ZEER BELANGRIJKE STAP: Bestanden op de backup server worden opgeslagen volgens de Externe Server Map. Deze waarde wordt automatisch toegewezen door de backup client software. Elke toplevel map heeft een andere waarde voor de Externe Server Map. Zorg ervoor dat deze waarde identiek is aan de waarde op Computer1. Bijvoorbeeld:
  • Op Computer1 is de Externe Server Map voor de map c:\temp is temp en voor c:\data\temp is het temp1. De waarden op Computer2 moeten temp zijn voor c:\temp en temp1 voor f:\data\temp.
 • Sla het profiel op door te klikken op Opslaan;
 • Klik tenslotte met de rechter muisknop en selecteer Herstel ALLE bestanden uit het pop-up menu.

Herstellen van bestanden kan op verschillende manieren. Dit kan ook heel eenvoudig met een mobiel apparaat. De volgende apparaten worden ondersteund:

 • iPhone;
 • iPad;
 • iPod;
 • Android telefoons en tablets;
 • Windows Mobile telefoons;
 • Blackberry telefoons en tablets.

Door met een van bovengenoemde mobiele apparaten met de daarop aanwezige browser naar de backup server te browsen is zeer gebruikersvriendelijke pagina te zien. Hier kunt u:

 • door mappen en bestanden bladeren in de beschikbare profielen;
 • downloaden van bestanden op het mobiele apparaat;
 • emailen van bestanden naar een op te geven emailadres.

Indien uw profiel gebruik maakt van encryptie, dan zal om uw encryptiewachtwoord worden gevraagd voordat u door uw bestanden kunt bladeren.

De backup client software kan op ieder gewenst moment een backup maken. Indien u meerdere profielen heeft, dan kunt u per profiel aangeven wanneer en op welke frequentie de backup moet plaatsvinden.

U kunt dit doen door in de backup client software op het tabblad planner bij opties te kiezen voor Uitgeschakeld, Interval of Dagelijks.

Interval

Indien u voor een interval kiest zal om de opgegeven aantal minuten een backup worden gemaakt. Zorg er wel voor dat u een niet te lage frequentie kiest, afhankelijk van uw backup omvang moet iedere backuptaak natuurlijk wel afgerond kunnen worden.

Dagelijks

U kunt kiezen op welke dagen van de week en op welk vaste tijdstip de backup moet starten. Dit doet u door simpelweg de gewenste dagen aan de vinken en de tijd te kiezen. Zodra het profiel opslaat door op Opslaan te klikken zal de backup op het aangegeven moment starten. Hier merkt u helemaal niets van. Indien u heeft gekozen om een rapport per email te ontvangen zal u deze na afloop krijgen.

De software hoeft niet gestart te zijn om op het gewenste moment te starten, wel moet de PC / Laptop op het gewenste moment aanstaan.

Wanneer een gebruiker inlogt op de backup website, dan kan hij bestanden bekijken waarvan een backup is gemaakt op de server. Op elke computer die toegang heeft tot de website kunnen de bestanden worden gedownload via deze website.

Gebruikers tips
Klik met de rechter muisknop op een bestand om deze te downloaden of om een voorbeeldweergave van de inhoud te bekijken. Noot: er kan alleen een voorbeeldweergave worden weergegeven van bestanden die door de browser kunnen worden weergegeven, zoals tekstbestanden, afbeeldingen, PDF's of HTML. Als u probeert om een voorbeeldweergave weer te geven van niet bekijkbare bestanden, zoals EXE, DLL of andere binaire bestanden, dan zal de browser deze downloaden.

Om meerdere bestanden te downloaden, zet u een vinkje in het vakje voor de bestanden en selecteert u ‘Download’ door met de rechter muisknop erop te klikken. Wanneer meerdere bestanden zijn geselecteerd voor download, dan zal er een zip bestand worden aangemaakt met de gewenste bestanden en als één bestand over het netwerk worden verzonden.

Er bestaat de mogelijkheid om een rapport in de backup client software te maken die de bestandsstructuur tussen de client en de server vergelijkt. Om het rapport te starten kiest u een map in de backup client, klikt u daarop met de rechtermuisknop en vervolgens kunt u kiezen voor het File-diff rapport.

De node die u selecteert in de bestandenlijst, beïnvloedt de uitkomst van het rapport. Zo zal het rapport de gegevens vergelijken voor het gehele profiel, als u de hoogste node selecteert. Op dezelfde manier kunt u, door het selecteren van een lagere node uit de bestandenlijst, de rapportomvang beperken en het genereren van het rapport versnellen.

Het gegenereerde rapport zal worden aangemaakt in HTML-formaat. De hoeveelheid tijd die nodig is om dit rapport uit te voeren is afhankelijk van het aantal bestanden op zowel client als server.

Overslaan van dezelfde bestanden
Het uitvoeren van een File-diff rapport over een dataset met duizenden bestanden kan een enorm HTML-rapport opleveren. Om de rapportgrootte te minimaliseren, laat u het selectievakje geselecteerd en zullen bestanden die op de client en de server gelijk zijn niet in het rapport worden opgenomen.

Afbreken rapport
Terwijl het rapport wordt uitgevoerd, zal de titel van Genereer Rap. veranderen in Afbreken, zodat de gebruiker het rapport eventueel kan afbreken. Wanneer het rapport halverwege wordt afgebroken, dan zullen alleen de records worden weergegeven die zijn verzameld totdat het rapport werd beëindigd.

Er zijn gebruikers die de inhoud van twee mappen op twee verschillende computers moeten synchroniseren. Synchronisatie in twee richtingen helpt u om dit doel te bereiken.

Dit kan worden geïllustreerd door het volgende scenario:
Er zijn meerdere gebruikers op verschillende locaties en computers. Deze gebruikers gebruiken dezelfde mappen en bestanden en willen deze met elkaar delen. Als een bestand nieuw gemaakt is, wijzigt of is verwijderd door een van de gebruikers, dan moet dit aan de andere gebruikers worden doorgegeven. Op deze manier beschikt iedere gebruiker over de laatste versie van een bestand.

Oplossing
Het is met de twee-weg synchronisatie niet alleen mogelijk om een backup van bestanden van het werkstation naar de server te maken, maar ook om nieuwere versies van bestanden op de server automatisch bij te laten werken op het werkstation.

Er vanuit gaande dat:

 • op de werkstations van iedere gebruiker hetzelfde profiel is aangemaakt;
 • wanneer een backup wordt uitgevoerd op één van de werkstations, deze bestanden naar de server zal kopiëren en zal worden gebruikt om als backup vast te leggen;
 • wanneer een backup wordt uitgevoerd op één van de werkstations, nieuwe bestanden en nieuwere en gewijzigde bestanden zullen worden gedownload naar het werkstation, omdat deze de wijzigingen nog niet heeft;
 • als u de inhoud van een bestand verandert op een willekeurige computer, de nieuwere versie naar iedere andere computer zal worden gekopieerd en daarmee zal worden overschreven;
 • bestanden zullen worden verwijderd welke niet meer op de backup server aanwezig zijn indien deze optie is aangevinkt in het profiel en door een andere gebruiker is verwijderd. (Vanaf versie 3.3)

Stappen om deze functie te gebruiken
In de volgende stappen wordt ervan uitgegaan dat de inhoud van de c:\data map tussen drie werkstations moet worden gesynchroniseerd.

 • Maak een nieuw profiel op het eerste werkstation. Laten we dit profiel SyncProfiel noemen;
 • Voeg c:\data toe aan dit profiel;
 • Vink het vakje voor Twee-weg synchronisatie onder het tabblad Geavanceerd aan;
 • Vink het vakje Verwijder bestanden aan indien u ook door andere gebruikers verwijderde bestanden wilt verwijderen;
 • Sla het profiel op;
 • Maak hetzelfde profiel aan op de andere werkstations. Het is belangrijk om dezelfde naam voor het profiel op alle werkstations te gebruiken;
 • selecteer op het tabblad planner de gewenste frequentie om de synchronisatie uit te voeren (bijvoorbeeld éénmaal per dag of om het uur).

Samenvattend moeten de volgende punten overeenkomen op iedere computer waar u de twee-weg synchronisatie functie wilt gebruiken:

 • u moet gebruik maken van dezelfde gebruiker om een backup te maken;
 • de profielnamen moeten overeenkomen (profielnamen zijn hoofdletter gevoelig);
 • het selectievakje voor twee-weg synchronisatie moet zijn aangevinkt;
 • de waarden voor compressie, verwijder bestanden en versiebeheer moeten hetzelfde zijn op elke computer.

Het is mogelijk om met de Linux versie van onze Backup Client software een backup te maken van een NAS apparaat. De meeste NAS apparaten draaien met een Linux distributie en daardoor is het mogelijk om onze software te gebruiken. Enige voorwaarde hieraan is dat er ook een Java Runtime aanwezig is op het apparaat.

Wij hebben succesvol getest met een NAS apparaat van QNap. De volgende stappen moeten genomen worden voor een succesvolle installatie van de Backup Client software.

 1. Login op de QNap NAS met de webbrowser, ga naar App Center en installeer de JRE;
 2. Ga naar Download Station en download de Linux versie van de Backup Client software in de gewenste map (in ons voorbeeld is dat /share/Download/);
 3. Ga naar File Station en pak het in stap 2 gedownloade bestand uit;
 4. Login op de QNap NAS met een SSH client, zoals bijvoorbeeld putty;
 5. Start de Backup Client software en maak een nieuw backupprofiel aan: "/usr/local/jre/bin/java -jar /share/Download/SyncrifyClient.jar -console -createProfile";
 6. Geef vervolgens alle waarden in die voor u van toepassing zijn, zoals naam de van het profiel, gebruikersnaam, wachtwoord en de map waarvan een backup moet worden gemaakt;
 7. Pas SyncrifyClient.sh aan, zodat u de Backup Client Software eenvoudig in de toekomst kunt starten: "vim SyncrifyClient.sh";
 8. Pas de regel aan naar: "/usr/local/jre/bin/java -jar /share/Download/SyncrifyClient.jar -console naam_van_uw_nieuwe_profiel.syncrify";
 9. Geef het SyncrifyClient.sh bestand voldoende start rechten: "chmod 777 SyncrifyClient.sh";
 10. Voeg het commando toe aan het Crontab bestand, zodat de software ieder avond automatisch word gestart: "vim /etc/config/crontab";
 11. Voeg onderaan een regel toe (kwart over vier 's-nachts): "15 4 * * * /share/Download/SyncrifyClient.sh";
 12. Laad de nieuwe crontab configuratie: "crontab /etc/config/crontab".

Met de Microsoft Exchange plugin is het mogelijk om een backup te maken van de Exchange mailboxen. De software geeft Exchange de opdracht de mailboxen te exporteren naar PST bestanden. Vervolgens maakt de backup client software een backup van deze PST bestanden. Om dit succesvol te doen heeft de software bepaalde rechten nodig en moeten een aantal instellingen worden gemaakt.

Eisen:

 1. dit artikel beschrijft alleen de werking van Microsoft Exchange 2010. Voor lagere versie zie ons andere artikel in de FAQ;
 2. de Exchange management shell moet geïnstalleerd zijn;
 3. de backup client software moet op de Exchange server worden geïnstalleerd;
 4. er moet voldoende ruimte zijn om de gemaakte PST bestanden op te slaan.

Hieronder staan de 4 stappen beschreven om succesvol een backup van Microsoft Exchange 2010 te maken.

Stap 1
Maak een gedeelde map op de server en verleen Exchange Trusted Subsystem lees / schrijfrechten. In dit voorbeeld gebruiken we een share genaamd ExchangePST die verwijst naar de map D:\ExchangePST. Deze map wordt gebruikt om de export van PST-bestanden vanuit de Exchange server op te slaan.

Stap 2
De volgende stap is om een gebruiker of groep de Mailbox Import Export rol toe te wijzen. De backup zal worden gemaakt met dit gebruikeraccount. Start hiervoor de Microsoft Exchange Management Shell en voer het volgende commando uit: New-ManagementRoleAssignment -Role "Mailbox Import Export" -User YourActiveDirectoryDomain\Administrator

Stap 3
Pas de gebruiker aan waaronder de backup client software wordt uitgevoerd. Open hiervoor services in het configuratiescherm en dubbelklik op Backup Monitoring Service. Op de Aanmelden (Log On) tab vult u de gebruiker in die onder stap 3 is opgegeven.

Stap 4
Start de backup client software en klikt met de rechter muisknop op het profiel aan linkerzijde van het venster en kies voor Plugins->Nieuw->MS Exchange. In het parameter venster dat nu verschijnt vult u de volgende parameters in:

 • Gedeelde map naam: <de naam van de share uit stap 1 ExchangePST>
 • Gedeelde map Pad: <de locatie van het absolute pad uit stap 1 D:\ExchangePST>
 • Exchange Pad: <de locatie waar Exchange is geïnstaleerd, bijvoorbeeld C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14>

U kunt nu testen of alles correct functioneert. Microsoft Exchange zal eerst de PST bestanden aanmaken. Als dat gedaan is zal er een backup van worden gemaakt.

!Let op!

Verwijder de PST bestanden niet. Dit komt omdat Exchange de bestanden niet iedere keer geheel opnieuw aanmaakt. Hierdoor gaat niet alleen de export sneller, maar zal ook de backup sneller verlopen, omdat de inhoud van de bestanden meer zal overeenkomen en minder data zal hoeven te worden overgezonden.

Er zijn verschillende manieren om van Microsoft Exchange een backup te maken. Allereerst is het altijd mogelijk om met gebruik van VSS (Volume Shadow Copy) een backup te maken van de volledige Microsoft Exchange mailbestanden. Wij raden u aan om, voordat u een backup van de Exchange mailbestanden middels VSS maakt, de Exchange Information Store te stoppen en opieuw te starten. Hiermee ruimt Exchange zijn eigen logbestanden op en nog veel belangrijker is dat het mailstore bestand een nieuwe datum en tijd krijgt, zodat van het bestand daadwerkelijk een backup gemaakt zal worden. Het stoppen en opnieuw starten kan automatisch worden ingepland met de Windows taakplanner, voordat de backup client software en backup van de bestanden maakt.

Daarnaast kan in Microsoft Windows 2003 met Windows Backup een backup van Exchange worden gemaakt naar schijf. Van dit backupbestand kan vervolgens een backup worden gemaakt.

Het is ook mogelijk om een backup op mailboxniveau te maken, zgn. bricklevel backup. Dit is per Exchange versie verschillend en hieronder staat beschreven hoe dat kan.

Microsoft Exchange 2010

Allereerst moet Service Pack 2 zijn geïnstalleerd om van de hier beschreven mogelijkheden gebruik te maken. Met het Cmdlet New-MailboxExportRequest kan via de Exchange Powershell van een mailbox een export naar een PST bestand worden uitgevoerd. Deze exportopdrachten kunnen automatisch met een Powershell script worden geagendeerd. Van de aangemaakte PST bestanden kan een backup worden gemaakt met de client backup software. Verwijder de PST bestanden na afloop niet, omdat Exchange deze bij een volgende export aanvuld en daarmee de export sneller is.

Voorbereiding

Ter voorbereiding moet er een netwerkshare worden aangemaakt (het kan helaas niet naar een lokaal pad) en daarin moet de Exchange groep "Exchange Trusted Subsystem" read/write rechten hebben. Tevens moet de Exchange gebruiker die gebruikt wordt om de export mee te voeren beschikken over de Active Directory groep Organization Management en de Exchange Management rol "Mailbox Import Export". Dit laatste kan worden bewerkstelligd door het Exchange Powershell commando "New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox Import Export” –User AD\Administrator".

Script aanmaken

Nu kan een Powershell script worden gemaakt die Exchange de opdracht zal geven om één of meerder mailboxen te exporteren. Het Exchange Powershell commando hiervoor is "New-MailboxExportRequest -Mailbox info@frits-it.nl -FilePath \\MIJN-SERVER\MailboxExport\Frits.pst". Deze opdracht zal de mailbox met emailadres info@frits-it.nl exporteren naar Frits.pst bestand op de netwerkshare \\MIJN-SERVER\MailboxExports. Plaats het gewenste aantal opdrachten onder elkaar in een bestand en noem deze bijvoorbeeld "Export-Exchange-Mailboxes.ps1". Indien alle mailboxen moeten worden geëxporteerd kan gekozen worden voor een enkele opdracht die dit doet: "foreach ( $i in (Get-Mailbox)) {New-MailboxExportRequest -Mailbox $i -FilePath"\\MIJN-SERVER\MailboxExport\$($i.Alias).pst"}".

Deze MailboxExportRequests moeten ook verwijderd worden, nadat ze voltooid zijn. Dit kan door het volgende commando: "Get-MailboxExportRequest -Status Completed | Remove-MailboxExportRequest -Confirm:$false". Indien dit commando voor de export zal worden uitgevoerd, dan zou het niet fout moeten gaan.

Automatisch uitvoeren

Om deze opdrachten automatich iedere dag te agenderen moet er nog een batchbestand worden gemaakt, bijvoorbeeld genaamd "Export-Mailboxes.cmd". Deze bevat het volgende commando: "PowerShell.exe -command ". 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\RemoteExchange.ps1'; Connect-ExchangeServer -auto; C:\Export-Exchange-Mailboxes.ps1"". Er vanuit gaande dat het eerder aangemaakte ps1 bestand in de root van C: staat. Tenslotte kan met Windows taakplanner het "Export-Mailboxes.cmd" bestand worden ingepland. Van de aangemaakte PST bestanden kan met de backup client software een backup worden gemaakt.

Microsoft Exchange 2007

Allereerst moet Exchange 2007 Service Pack 1 of hoger zijn geïnstalleerd. De andere vereisten voor een succesvolle export vanuit Exchange 2007 naar PST bestanden zijn meer gecompliceerd dan voor Exchange 2010. Zo kan alleen een export worden gemaakt vanaf een 32-bits machine waarop een 32-bits Outlook versie staat geïnstalleerd en de 32-bits Exchange Management Tools.

Voorbereiding

Zorg voor een 32-bits machine (Windows XP, Windows Vista of Windows 7) en installeer daarop een 32-bits Outlook 2003 met SP2 of hoger. Download bij Microsoft de 32-bits Management Tools voor Exchange 2007.

Script aanmaken

Nu kan een Powershell script worden gemaakt die Exchange de opdracht zal geven om één of meerder mailboxen te exporteren. Het Exchange Powershell commando hiervoor is "Export-Mailbox -Identity Frits -PSTFolderPath \\MIJN-SERVER\MailboxExport\Frits.pst". Deze opdracht zal de mailbox met identiteit Frits exporteren naar Frits.pst bestand op de netwerkshare \\MIJN-SERVER\MailboxExports. Plaats het gewenste aantal opdrachten onder elkaar in een bestand en noem deze bijvoorbeeld "Export-Exchange-Mailboxes.ps1". Indien alle mailboxen moeten worden geëxporteerd kan gekozen worden voor een enkele opdracht die dit doet: "Get-Mailbox | Export-Mailbox -Confirm:$false -PSTFolderPath \\MIJN-SERVER\MailboxExport".

Automatisch uitvoeren

Om deze opdrachten automatich iedere dag te agenderen moet er nog een batchbestand worden gemaakt, bijvoorbeeld genaamd "Export-Mailboxes.cmd". Deze bevat het volgende commando: "PowerShell.exe -PSConsoleFile "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1" -noexit -command ". ". 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\Exchange.ps1'; C:\Export-Exchange-Mailboxes.ps1"" . Er vanuit gaande dat het eerder aangemaakte ps1 bestand in de root van C: staat. Tenslotte kan met Windows taakplanner het "Export-Mailboxes.cmd" bestand worden ingepland. Van de aangemaakte PST bestanden kan met de backup client software een backup worden gemaakt.

Microsoft Exchange 2003

Het is aan te bevelen om het laatste Service Pack geïnstalleerd te hebben. Met de Exchange Server Mailbox Merge Wizard kan de inhoud van één of meerdere mailboxen worden geëx- of importeerd.

Voorbereiding

De Exchange Server Mailbox Merge Wizard moet zijn geïnstalleerd. Deze is bij Microsoft te downloaden. Installeer of kopieer de bestanden ExMerge.exe en Exmerge.ini in de ..\Exchsrvr\bin map. Daarnaast moet de gebruiker die de export maakt beschikken over de "Full Mailbox Access" rechten. Dit kan worden verkregen door in "Active Directory Users and Computers" bij de gewenste gebruiker naar de "Eigenschappen" te gaan en op het tabblad "Exchange Advanced" te kiezen voor "Mailbox Rights". Selecteer hier bij de gewenste gebruiker de "Full Mailbox Access".

Start vervolgens ExMerge.exe op en doorloop de schermen en maak van één of meerdere mailboxen een export. In de laatste stap slaat u de instellingen op.

Script aanmaken

Alle instellingen zijn in de voorbereidingen opgeslagen. Hierin stond ook aangegeven in welk bestand de te exporteren mailboxen worden opgeslagen. Standaard is dat MAILBOXES.TXT in dezelfde map als waar ExMerge.exe zich bevindt. Open dit bestand en geef hier meerdere mailboxen aan indien nodig.

Automatisch uitvoeren

Om deze opdrachten automatich iedere dag te agenderen moet er nog een batchbestand worden gemaakt, bijvoorbeeld genaamd "Export-Mailboxes.cmd". Deze bevat het volgende commando: "EXMERGE -F D:\Exchsrvr\Bin\ExMerge.ini -B" . Er vanuit gaande dat Exchange Server in D:\Exchsrvr is geïnstalleerd en ExMerge.exe met alle ini en txt bestanden zich in de bin map bevinden. Tenslotte kan met Windows taakplanner het "Export-Mailboxes.cmd" bestand worden ingepland. Van de aangemaakte PST bestanden kan met de backup client software een backup worden gemaakt.

Met de backup client software kan automatisch een backup worden gemaakt van een Microsoft SQL Server database. Hiervoor is in de backup client software een plugin beschikbaar die een backup kan maken van een database in Microsoft SQL Server.

Door in de backup client software de naam van het profiel te selecteren en hierna met de rechter muisknop erop te klikken komt er een menu tevoorschijn. In dit menu kiest u voor "Plugins" gevolgd door "Nieuw" en kies vervolgens voor "MS SQL Server". In het scherm dat verschijnt moeten een aantal instellingen, zoals het poortnummer op Microsoft SQL Server, de naam van de database, de gebruikersnaam en het wachtwoord, worden opgegeven, zodat de software verbinding kan maken met de op de lokale machine aaanwezige Microsoft SQL Server.

De backup client software zal bij het maken van een backup van de database aan Microsoft SQL Server de opdracht geven om een backup naar een bestand te maken. Van dit bestand zal vervolgens door de backup client software een backup naar de Frits servers worden gemaakt. Dit proces gaat geheel automatisch, evenals het herstellen van de database uit de backup.

Om dit succesvol te kunnen doen moet de backup client software op de Microsoft SQL Server machine zijn geïnstalleerd, moet TCP/IP in Microsoft SQL Server ingeschakeld zijn en moet de gebruiker die Microsoft SQL Server draait voldoende rechten hebben om het bestand op de lokale machine aan te maken of aan te passen.

Met de backup client software kan automatisch een backup worden gemaakt van een MySQL database. Hiervoor is in de backup client software een plugin beschikbaar die een backup kan maken van een database in MySQL.

Door in de backup client software de naam van het profiel te selecteren en hierna met de rechter muisknop erop te klikken komt er een menu tevoorschijn. In dit menu kiest u voor "Plugins" gevolgd door "Nieuw" en kies vervolgens voor "MySQL". In het scherm dat verschijnt moeten een aantal instellingen, zoals het poortnummer van MySQL, de naam van de database, de gebruikersnaam en het wachtwoord, worden opgegeven, zodat de software verbinding kan maken met de op de lokale machine aaanwezige MySQL.

De backup client software zal bij het maken van een backup van de database twee bestanden aanmaken, te weten schema.sql en restoreDB.sql. Deze bestanden zijn nodig om de database weer te kunnen herstellen. Daarnaast zal de backup client software voor iedere tabel in de database een bestand aanmaken met de extentie .BAK. Al deze bestanden worden in een tijdelijke map aangemaakt en hiervan zal vervolgens een backup naar de Frits servers worden gemaakt. Dit proces gaat geheel automatisch, evenals het herstellen van de database uit de backup.

Om dit succesvol te kunnen doen moet de backup client software op de MySQL machine zijn geïnstalleerd en moet de gebuiker beschikken over de juiste rechten in de database.

Het is mogelijk om voor of na de backup een script uit te laten voeren die voor u gewenste opdrachten uitvoerd, zoals het kopieren van bestanden of het verwijderen ervan om bijvoorbeeld van onnodige bestanden een backup te maken.

Door in de backup client software de naam van het profiel te selecteren en hierna met de rechter muisknop erop te klikken komt er een menu tevoorschijn. In dit menu kiest u voor "Plugins" gevolgd door "Nieuw" en kies vervolgens voor "Pre-Script" of "Post-Script". In het scherm dat volgt moeten de volgende parameters worden opgegeven:

 • Naam: de naam van het script;
 • Uitvoerbaar bestand: de locatie met bestandsnaam van het script/bestand dat uitgevoerd moet worden;
 • Logbestand: de locatie met de naam van het logbestand waar de output van het script zal worden weggeschreven;
 • Richting: de backuprichting die actief moet zijn wanneer dit script zal worden uitgevoerd.

De backup client software is continue aan verandering onderhevig. Zo worden er nieuwe functies toegevoegd en bestaande functies verder verbeterd.

Het is daarom van groot belang om de software actueel te houden. Hieronder staat beschreven hoe u dit het beste kunt doen.

Onze software is gebaseerd op Java. Daarom is het zeer eenvoudig om de software te actualiseren, omdat niet alle delen opnieuw gedownload hoeven te worden. Er zijn er per besturingssysteem verschillende manieren om de software te actualiseren:

1. de Windows software beschikt over de mogelijkheid om zichzelf te actualiseren. Hiervoor dient u wel te beschikken over versie 3.3, welke als een service in Windows draait. Dit gaat geheel automatisch, de gebruiker merkt hier helemaal niets van. In de installatie handleiding staat beschreven hoe u dat kunt doen.

2. de Linux en Mac varianten zullen handmatig moeten worden geactualiseerd. Dit doet u door de laatste versie van onze site te downloaden voor uw Linux of Mac besturingssysteem en deze te vervangen met de reeds geïnstalleerde versie.

Bepaalde typen bestanden kunnen in de backup worden geselecteerd of juist worden uitgesloten. Als er in een geselecteerde folder bijvoorbeeld veel bestanden staan waarvan u enkel van de MP3 bestanden een backup wilt maken, dan hoeft u niet de hele folderstructuur door door enkel de MP3 bestanden te selecteren.

De andere kant werkt het ook op. Als u juist van alle bestanden een backup wilt maken, behalve van de MP3 bestanden, dan kunt u al deze bestanden stuk voor stuk uit de backup selectie halen, maar eenvoudig is om in het selectiefilter aan te geven dat u van de *.MP3 bestanden geen backup wilt maken.


Dit kan door in de Backup Client Software een folder aan te klikken en hierna met de rechter muisknop op te klikken. In het menu dat tevoorschijn komt kiest u voor "Selectie filter". Voer het volgende op de regel in:

- bestanden waarvan u enkel een backup wilt maken moet u aanduiden als *.MP3;

- bestanden welke u juist uit de selectie wilt uitsluiten moet u aanduiden als ^*.MP3.

 

Een combinatie kan ook worden gemaakt door met een pijp symbool "|" te scheiden. Bijvoorbeeld: "^*.MP3|^*.TMP" om all MP3 en TXT bestanden uit te sluiten.

 

Met FritsDrive heeft u de mogelijkheid om (grote) bestanden te delen via het internet. Dit is vergelijkbaar met de webdienst WeTransfer. Het voordeel is echter dat u niet naar een aparte website hoeft om bestanden te uploaden, maar dit kan met FritsDrive rechtstreeks vanaf uw computer. Stel u wilt veel en/of grote bestanden delen met één of meerdere personen. U kunt deze bestanden emailen, maar als het veel of grote bestanden zijn dan kunt u het risico lopen dat bij een of meerdere ontvangers het mis gaat en de email niet aankomt. Dan kunt u deze bestanden met FritsDrive uploaden en aan de ontvanger(s) een email sturen met een downloadlink. Dit gaat heel eenvoudig vanaf uw computer, volg hiervoor onderstaande stappen.

Stap 1 Klik met de rechter muisknop op het FritsDrive icoon en kies "Verstuur/Ontvang Bestanden".
Rechts onder bij de Windows klok kunt u op het pijltje omhoog klikken om meer iconen zichtbaar te maken. Klik met de rechter muisknop op het FritsDrive icoon en selecteer "Verstuur/Ontvang Bestanden".Klik met rechter muisknop op FritsDrive icoon
 
Stap 2 Vul naam en emailadres van ontvanger(s) in en selecteer te versturen bestanden.
Vul eerst de naam en het emailadres van de ontvanger in. Hierna sleept u bestanden vanaf uw computer in het vakje van de bestanden. Optioneel kunt een wachtwoord opgeven en kiezen hoe lang de bestanden voor download beschikbaar blijven. Na deze periode zullen de bestanden worden verwijderd van onze server en zal de downloadlink niet meer werken. Tenslotte kunt u ervoor kiezen om een email vanaf onze server naar de ontvanger te versturen. Klik met rechter muisknop op FritsDrive icoon
 
Stap 3 Optioneel: open de browser voor test en deel de downloadlink.
Zodra de upload van de bestanden gereed is kunt u ervoor kiezen om de browser te openen en de downloadlink te bekijken. Ook kunt u de downloadlink naar het klembord kopiëren zodat u deze zelf kunt delen via bijvoorbeeld email. Deel en test downloadlink
 

Met FritsDrive heeft u de mogelijkheid om (grote) bestanden te ontvangen via het internet. Dit is vergelijkbaar met de webdienst WeTransfer. Het voordeel is echter dat u niet naar een aparte website hoeft om bestanden te downloaden of te uploaden, maar dit kan met FritsDrive rechtstreeks vanaf uw computer. Stel u wilt één of meerdere bestanden ontvangen van één of meerdere personen. Zij kunnen deze naar u emailen of via WeTransfer sturen, maar u oopt hierbij het risico dat de email met bestanden niet aankomt of dat u (buitenlandse) webdiensten als WeTransfer moet gebruiken en veel handelingen moet verrichten. Voordeel van FritsDrive is dat u rechtstreeks vanaf uw computer een link voor het uploaden van bestanden naar uw contactpersoon kunt sturen en u er optioneel voor kan kiezen dat bestanden die zij uploaden meteen in uw FritsDrive op uw lokale PC terecht komen. Dit scheelt weer download handelingen en kunt u direct ermee aan de slag! Volg onderstaande stappen om een uploadlink aan te maken en te delen.

Stap 1 Klik met de rechter muisknop op het FritsDrive icoon en kies "Verstuur/Ontvang Bestanden".
Rechts onder bij de Windows klok kunt u op het pijltje omhoog klikken om meer iconen zichtbaar te maken. Klik met de rechter muisknop op het FritsDrive icoon en selecteer "Verstuur/Ontvang Bestanden".Klik met rechter muisknop op FritsDrive icoon
 
Stap 2 Vul naam en emailadres van ontvanger(s) in en selecteer Ontvang bestanden.

Vul eerst de naam en het emailadres van de persoon in die de link moet gaan ontvangen om bestanden naar u te sturen. Hierna kiest u in bij Verstuur/Ontvang voor Ontvang. Indien u wenst dat de geüploade bestanden ook meteen in uw FritsDrive worden gezet (en daarmee automatisch worden gedownload naar uw lokale PC), zet dan een vinkje bij "Bewaar geüploade bestanden naar FritsDrive map". Optioneel kunt een wachtwoord opgeven en kiezen hoe lang de link voor upload beschikbaar zal blijven. Na deze periode zullen de bestanden worden verwijderd van onze server en zal de uploadlink niet meer werken. Tenslotte kunt u ervoor kiezen om een email vanaf onze server naar de ontvanger te versturen.Ontvang bestanden

 
Stap 3 Optioneel: open de browser voor test en deel de uploadlink.
U kunt ervoor kiezen om de browser te openen en de uploadlink te bekijken. Ook kunt u de uploadlink naar het klembord kopiëren zodat u deze zelf kunt delen via bijvoorbeeld email. Deel en test downloadlink
 Van ontvangen bestanden krijgt u een emailnotificatie met een link om ze te downloaden. Indien u ervoor gekozen heeft de bestanden naar uw FritsDrive map te bewaren zullen deze automatisch worden gedownload. U treft ze dan in <FritsDriveMap>\Incoming\<datum_en_unieke_nummering_uploadlink>.

Om gebruik te maken van uw account moet u eerst inloggen